Systém CLASSIC

Zasklenie lodžií, systém posuvných a pevných hliníkových presklených konštrukcií CLASSIC.

CLASSIC je spoľahlivý systém na zasklievanie lodžií a tvorbu moderných presklených konštrukcií do interiéru aj exteriéru. Odporúčame a používame ho najmä pri nasledovných prácach:

 • zasklievanie lodžií;
 • zasklievanie balkónov;
 • zasklievanie zimných záhrad, bazénov, veránd;
 • vytvorenie posuvných dverí, výdajových a recepčných okien;
 • vytvorenie posuvných alebo pevných deliacich stien;
 • výplň zábradlí atď…

Prečo uprednostniť pri zasklievaní lodžií systém CLASSIC?

 • Poskytuje výbornú ochranu pred nepriaznivým počasím.
 • Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
 • Prispieva k lepšej ochrane vášho majetku.
 • Umožňuje vám komfortné celoročné využívanie priestoru.
 • Chráni interiér pred vonkajším hlukom.
 • Poteší jednoduchým a bezpečným ovládaním.

Technické riešenie zasklenia lodžií CLASSIC

Zasklievací systém CLASSIC pozostáva z konštrukcie tvorenej horizontálnymi vodiacimi (hornými a spodnými) hliníkovými profilmi, hornými tolerančnými a vertikálnymi uzatváracími hliníkovými profilmi (tvaru písmena „U“). Horizontálne vodiace profily majú trojkoľajničkový alebo štvorkoľajničkový prierez.

Horný vodiaci profil sa vkladá do tolerančného profilu tvaru obráteného písmena „U“, čím sa vykryjú jeho prípadné odchýlky od horizontálnej roviny. Spodný horizontálny vodiaci profil je vyspádovaný a spoľahlivo odvodnený drenážnymi otvormi. Kotvenie profilov resp. celého rámu zasklievacieho systému CLASSIC ku stavebným konštrukciám sa prevádza skrytým priskrutkovaním.

Zasklenie lodžií CLASSIC– otváranie, počet a členenie krídel

Aj keď horizontálne vodiace (horné a spodné) profily zasklievacieho systému CLASSIC obsahujú „len“ tri alebo štyri koľajničky, je možné pri dostatočnej dĺžke vodiaceho profilu osadiť posuvných krídel omnoho viac. Samozrejme záleží aj na šírke jednotlivých posuvných krídel a na spôsobe ich posúvania.

Posuvné krídla pozostávajú z rámu vyrobeného z navzájom zoskrutkovaných horizontálnych a vertikálnych hliníkových profilov. Výplň rámov posuvných krídel môže mať rôznu hrúbku (4, 5, 6, 8, 16 mm). Vysadeniu krídla z vodiaceho profilu bránia poistky. Krídla možno uzamknúť proti posuvu zámkami.

Pohyb, resp. posuv krídel (okien) v koľajničkových drážkach vodiaceho profilu zabezpečujú antikorové pojazdové kolieska uložené v teflónovom puzdre. Pojazdové kolieska sú skryté v ráme posuvného panelu, hladko sa pohybujú a nevyžadujú žiadnu údržbu.

Poistky proti vysadeniu spoľahlivo zabránia neželanému vysadeniu posuvných krídel z vodiaceho profilu. Inštalujú sa skryto do rámov posuvných krídel, zaistenie alebo odistenie krídel je veľmi jednoduché (skrutkovačom). K systému zasklenia CLASSIC ich dodávame na požiadanie.

Komfortný posuv krídel umožňujú hliníkové madlá priskrutkované k rámu posuvného krídla. Užitočnou špecialitou zasklievacieho systému sú „nosy“ – drážky na vertikálnych profiloch posuvných krídel. Pri zasúvaní krídla tieto drážky do seba zapadnú, takže jedno krídlo ťahá druhé a po úplnom uzavretí zasklenia vzniká pomerne tuhá plocha.

Kmitaniu krídel a prefukovaniu pomedzi ne zabraňuje špeciálne štetinkové tesnenie. Inštaluje sa do vertikálnych uzatváracích profilov a do drážok v profiloch rámov posuvných krídel.

Zasklenie lodžií CLASSIC– výplne, farby a povrchová úprava

Pre posuvné krídla, fixné výplne a výplne zábradlí máme v predaji niekoľko typov výplňových materiálov rôznej hrúbky. Výplne hrúbky 4, 5 alebo 6 mm – napríklad ploché sklo – sa pri vložení do hliníkového rámu utesňujú gumovými profilmi. Polykarbonátové platne a iné výplne hrúbky 8 mm sa po vložení do rámu utesňujú silikónovým tmelom. Pre výplne hrúbky 16 mm (izolačné dvojsklo 4 + 8 + 4 mm) sa používa redukčný hliníkový profil.

Farba a povrchová úprava výplní závisí od použitého typu výplne. Hliníkovú konštrukciu systému zasklenia lodžií CLASSIC štandardne dodávame vo forme surový hliník, prírodnej hliníkovej farbe (eloxované) a v bielej farbe(komaxitované RAL 9016)

Systém CLASSIC umožňuje okrem zasklievania lodžií, zasklenia balkónov, pevných a posuvných stien aj konštrukcie na realizáciu:

 • výstavných stánkov;
 • výstavných stolíkov, regálov a skriniek;
 • podávacích okien so zasúvaním v zvislom aj vodorovnom smere;
 • informačných tabúľ;
 • atypických hliníkových konštrukcií rôznych tvarov vrátane oblúkov a zakrivení.