Polyfunkčné budovy

Realizujeme Polyfunkčné budovy, ktoré naprojektujeme podľa predstáv zákazníka s ohľadom na požadované rozmery, funkčné využitie či architektonické požiadavky. Konštrukcia môže byť buď oceľová, opláštená PIR panelmi, tzv. sandwichmi, alebo môže pozostávať z dreveného skeletu oplášteného plechovou alebo drevenou fasádou. Pri dreveno skeletovej variante sa ako vnútorná izolácia používa minerálna vata alebo fúkaná pena a interiér je opláštený sadrovlaknitou nehorľavou doskou Fermacell.

Polyfunkčný obytný dom je budova, kde popri polyfunkčnej podstate je zvýraznená aj funkcia bývania. Je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov, ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. Vďaka tomu vznikajú kvalitatívne vyššie formy urbanity – polyfunkčné obytné sústavy, ktoré vytvárajú dynamické podmienky pre symbiózu bývania s ostatnými mestotvornými funkciami.

Základnou požiadavkou riešenia je uplatnenie adaptability, flexibility a elasticity na stálu inováciu a rôznorodú využitelnosť v rozmanitých podmienkach pre rôzne funkcie. 

NEZÁVÄZNÝ DOPYT / DOTAZ

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.